Støtt oss med DIN 
grasrotandel!

Ved å tilknytte oss som
din grasrotmottaker, vil
vi få 5% av alt du spiller 
for hos Norsk Tipping.

Trykk på logoen under
for å se hvordan du gjør det.

 

  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Styret:


Leder:                Kari S. Larsen            kari-la2@online.no                                91137761

Nestleder:         Terje Solvi                  terje.solvi@odda.kommune.no              97558511

Sekretær:          Magnar Mosdal           mmosdal@broadpark.no                       90788783

Kasserer:           Kari S. Larsen            kari-la2@online.no                                91137761

Styremedl.:        Stig Rødal                  stroeda@online.no

Styremedl.:        Kjersti  Garberg         kjersti@garberg-transport.no               91124111

Styremedl.:        Nina Nesheim             nina.nesheim@odda.kommune.no         47622521

Varamedl.:         Randi Mikkelsen         ranmikke@online.no                              95884171

Varamedl.:         Signe Kråkevik           signe@nortracker.com 


 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS