Støtt oss med DIN 
grasrotandel!

Ved å tilknytte oss som
din grasrotmottaker, vil
vi få 5% av alt du spiller 
for hos Norsk Tipping.

Trykk på logoen under
for å se hvordan du gjør det.

 

 
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

 

Styret: 

Leder:                               Arve Haug                      aah@astrup.no

Nestleder:                         Ørjan Angell                      orjan.angell69@gmail.com

Sekretær:                         Torgils Eide                       torgils.eide@ttinorway.com

Kasserer:                          Randi Øyre Opedal             randi.opedal@c2h.no

Styremedl :                       Svein Buer                         svein.buer@politiet.no

Opm/Sp.leder :                  Finn Arve Berget                 finn.arve.berget@haugnett.no

               
Leder Hyttestyret:             Arne Mæland                      ar-mae@online.no

Kasserer Lontjørn:             Eivind Tokheim

Leder Foreldrelag:           

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS