Under finner dere lenker som tar dere til de forskjellige dokumentene

Trykk på navnet på dokument du vil åpne

Årsmøtet 2023

 

Protokoll årsmøtet 2023

 

14.3.23 – Sakliste til årsmøte i Odda idrettslag 2023.docx

Organisasjonskart 2023

Valg 2023 – Innstilling

2023 Lovnorm for Odda idrettslag revidert 14.3.23.docx

Balanse og resultat grupper

Balanse og resultat Odda IL

Kontoer inngående 2022 og utgående 2022. Total årlig endring hele Odda IL 2022 – Ark 1

Budsjett Odda IL 2023 inkl grupper

Årsmelding Odda IL inkl gruppemeldinger

Kontrollutvalgets beretning

 

Andre vedlegg av interesse

Økonomihandbok Odda IL

Fullmaktsmatrise for Odda IL

Veiledning og informasjon om årsmøter