Under finner dere lenker som tar dere til de forskjellige dokumentene

Trykk på navnet på dokument du vil åpne

Årsmøtet 2024

 

Sakliste til årsmøte i Odda idrettslag 2024

Organisasjonskart 2024

Valgkomitèen O.I. 2024 – Forslag

Kontoer inngående 2023 og utgående 2023. Total årlig endring hele Odda IL 2023

Lovnorm for Odda idrettslag revidert

Balanserapport Odda IL 2023

Resultatrapport Odda IL 2023

Resultatbudsjett – 2024 Odda IL

Årsberetning 2023 Odda IL

Kontrollutvalgets beretning

Godkjenning av årsregnskap

Andre vedlegg av interesse

Økonomihandbok Odda IL

Fullmaktsmatrise for Odda IL

Veiledning og informasjon om årsmøter