8 IDRETTSGRENER.

Idrettslaget har 8 idrettsgrener på programmet som passer alle – et lag for hele familien! Dugnadsånden er stor både fra de aktive, ledere og ikke minst foresatte.

Aktiviteten i idrettslaget foregår i Oddahallen, tenninsbaner på Eide, i gymnastikksalen ved Odda barneskole og på Lontjørn. På Lontjørn har laget har en stor skihytte med skiskytterstadio og en tre km lang lysløype. Sykkelgruppa har aktivitet både på landevei, bane og sti.

Vi vet at fysisk aktivitet har en positiv virkning på helsa vår, og på barns og unges yteevne og helse både i oppveksten og senere i livet.

Har du lyst til å være med i Odda Idrettslag kan du lese mer om de ulike idrettsgrenene og finne kontaktinformasjon under idrettsgrenen du er interessert i.